Cập nhật 28/11/2019 12:00:00 SA

Đảng bộ Thượng Trưng kỷ niệm 80 năm thành lập và công bố Quyết định xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Sáng ngày 27/11/2019, Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Trưng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Đảng, nay là Đảng bộ xã và công bố Quyết định xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

 Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Quý – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; bí thư các chi, bộ đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ xã, các Đảng viên 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm và 50 năm tuổi đảng; nguyên Bí thư Đảng ủy xã qua các thời kỳ; đại diện các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân 05 đảng viên đầu tiên, các cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình thương – bệnh binh, gia đình có công với nước; Bí thư, phó bí thư chi bộ thôn; con em địa phương đang công tác ở các nơi trong cả nước; Hội đồng hương Thượng Trưng ở Hà Nội, Việt Trì, Vĩnh Yên; các doanh nghiệp trong và ngoài xã.

Thượng Trưng vốn có lịch sử lâu đời. Tên gọi Thượng Trưng có từ thời Lý Phật Tử - hậu Lý Nam Đế, cách ngày nay khoảng 1400 năm. Trên quê hương Thượng Trưng, truyền thống yêu nước, hiếu học có từ rất sớm. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vùng đất Thượng Trưng đã tiếp nhận ánh sáng cách mạng và nhanh chóng trở thành cơ sở bí mật của xứ ủy Bắc Kỳ, Khu ủy khu Đ và Ban Cán sự Vĩnh Yên; nhiều phong trào yêu nước cách mạng của nhân dân Thượng Trưng đã diễn ra sôi nổi, nòng cốt là lớp thanh niên được giác ngộ cách mạng. Tháng 8/1938, Chi bộ Đảng Vĩnh Tường được thành lập do đồng chí Lê Xoay làm Bí thư; Thượng Trưng có 05 đồng chí đảng viên được kết nạp vào đảng, đây là những đồng chí đảng viên đầu tiên, là tiền đề tiến tới thành lập Chi bộ đảng Thượng Trưng ngày 27/11/1939. Sau đó, phong trào cách mạng ở Thượng Trưng phát triển mạnh mẽ, đã xây dựng được một hệ thống cơ sở gia đình cách mạng đủ nuôi, chứa, bảo vệ cách mạng về hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, khi thời cơ đến, nhân dân Thượng Trưng cùng nhân dân cả nước tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Trong 30 năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Thượng Trưng đã huy động sức người, sức của, góp phần không nhỏ làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng và Nhà nước đã phong tặng 30 bằng có công với nước, 16 huân chương quân công, huân chương chiến thắng, 357 huân huy chương kháng chiến, 03 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 44 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 64 cán bộ lão thành cách mạng, 27 cán bộ tiền khởi nghĩa, 650 đối tượng hoạt động kháng chiến; tiêu biểu là đồng chí Chu Văn Khâm, Bùi Anh Tuấn, Bùi Tiến Hợp được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2 Huân chương lao động cho ngành y tế và Hợp tác xã nông nghiệp.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhân dân và cán bộ xã Thượng Trưng vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngày 22/8/2019 nhân dân Thượng Trưng lại vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg.

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho Đảng bộ và Nhân dân xã Thượng Trưng

Bước sang thời kỳ đổi mới, nhất là giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ và nhân dân Thượng Trưng đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, cơ cấu kinh tế, tỷ trọng giữa các ngành sản xuất được cân đối hài hòa. Sản xuất nông nghiệp đã giảm xuống còn 23,11%, dịch vụ thương mại chiếm 39,37% và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp là 37,82%, tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 421 tỷ 370 triệu đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 39,50 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo giảm xuống còn 1,56%, các hộ giàu và khá tăng nhanh. Công tác giáo dục được chăm lo ở cả 3 cấp học, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư được thi đua sôi nổi, 13/13 thôn xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa. 2.325 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 93,03%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011-2013), Đảng bộ và nhân dân Thượng Trưng đã về đích hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt cả 19 tiêu chí. Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp, đô thị hóa theo quy hoạch, nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị từ xã xuống thôn, xóm.

Trong suốt chặng đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Chi bộ, sau là Đảng bộ xã, qua thực tiễn đấu tranh, rèn luyện Đảng bộ xã Thượng Trưng từng bước trưởng thành cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Từ lúc thành lập chi bộ có 5 đảng viên đầu tiên đến nay toàn Đảng bộ có 499 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ. Nhiều đồng chí đã được tôi luyện trong quân đội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước; nhiều người đã trở thành cán bộ trung, cao cấp trong lực lượng vũ trang giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Trưng đã đạt được. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Trưng tiếp tục tập trung khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh của xã; quan tâm tạo mọi điều kiện để khuyến khích sự năng động, sáng tạo, nhạy bén của người dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển các ngành, nghề dịch vụ; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường và bảo vệ môi trường; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn ở các cấp học, đẩy mạnh phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư"; tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện các quy định về nêu gương, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức hội trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trước mắt, Đảng bộ xã Thượng Trưng cần tổng kết các nghị quyết, rà soát mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; xây dựng kế hoạch với những mục tiêu, giải pháp khả thi cho nhiệm kỳ tới và chuẩn bị tất cả những điều kiện cần thiết nhất để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa của Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thượng Trưng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao Quyết định xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và tặng hoa của Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thượng Trưng.

Theo cổng TTĐT huyện Vĩnh Tường

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường