Phụ nữ xã Thượng Trưng xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới Phụ nữ xã Thượng Trưng xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội LHPN xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường) đã triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới bằng nhiều giải pháp cụ thể

Vĩnh Tường bảo tồn văn hóa vật thể từ xã hội hóa Vĩnh Tường bảo tồn văn hóa vật thể từ xã hội hóa

Tính đến thời điểm này (2016 - nay), trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã có hàng chục công trình văn hóa được trùng tu, tôn tạo với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói, nguồn vốn Vĩnh Tường dùng để ...

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường