Cập nhật 13/04/2018 12:00:00 SA

CCB xã Thượng Trưng chung sức xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội CCB xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường) có nhiều việc làm thiết thực, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

 Đồng chí Lê Quang Sử, Chủ tịch Hội CCB xã Thượng Trưng chia sẻ: “Triển khai kế hoạch xây dựng NTM, xã Thượng Trưng có nhiều thuận lợi với 10/19 tiêu chí đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, làxã thuộc vùng đồng bằng, diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 70% diện tích tự nhiên, tỷ lệ lao động làm nông nghiệp chiếm tới 60%. Thu nhập của người dân nói chung và thu nhập của đội ngũ cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn xã còn thấp. Do đó, công tác triển khai các phong trào hoạt động, đặc biệt là phong trào CCB chung sức tham gia xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn”. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành hội CCB xã Thượng Trưng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập trung vào các nội dung liên quan đến chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM cho 100% cán bộ, hội viên nhằm nâng cao nhận thức và làm chuyển biến về hành động, trách nhiệm của mỗi cá nhân; vận động CCB gương mẫu chấp hành, hiến kế, hiến công và tham gia giám sát cộng đồng các dự án thuộc chương trình NTM, góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền tham gia quản lý, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao; cử hội viên CCB tham gia các lớp tập huấn về xây dựng NTM do tỉnh, huyện và Hội CCB các cấp tổ chức. Đến nay, 15 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội CCB xã và 23 đồng chí cán bộ các chi hội CCB được tham gia các đợt tập huấn về xây dựng NTM. Trong 4 năm triển khaixây dựng NTM, Hội CCB xã Thượng Trưng trực tiếp đảm nhận, quản lý, giám sát nhiều công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phong trào CCB chung sức xây dựng NTM của Hội CCB xã Thượng Trưng đạt được những kết quả ghi nhận. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM” và tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, hơn 4 năm qua, Hội CCB xã Thượng Trưng vận động hàng chục gia đình hội viên gương mẫu đóng góp được 6.800m2 đất canh tác để phục vụ xây dựng các công trình NTM; vận động các hội viên tham gia đóng góp, ủng hộ bằng vật chất với tổng số tiền 180 triệu đồng. Cụ thể, có 3.561m2 đất canh tác được hiến phục vụ xây dựng các công trình văn hóa thôn; gần 3.000m2 đất phục vụ xây dựng giao thông nội đồng; 240m2 đất dành cho việc xây dựng các bãi rác thải tập trung. Trong số các gia đình hội viên CCB tham gia hiến đất làm đường giao thông, tiêu biểu có gia đình các hội viên: Trần Văn Hành (thôn Phú Trưng C, hiến hơn 100m2 đất canh tác); Lê Văn Ngữ (thôn Phú Thứ B, hiến gần 110m2 đất canh tác)... Ngoài ra, còn có 45 hội viên CCB tham gia đóng góp 1.170 ngày công giám sát cộng đồng và xây dựng tổng số 9,9 km đường giao thông nội đồng và đường trục thôn. Hội CCB xã cũng vận động hội viên tham gia ủng hộ tổng số tiền gần 13 triệu đồng, trồng tặng một hàng cây gỗ dầu đỏ, làm đẹp cảnh quan nhà văn hóa trung tâm xã.

Nhằm tạo nguồn lực cho xây dựng NTM, Ban chấp hành Hội CCB xã vận động hội viên phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, trên mặt trận phát triển kinh tế, các hội viên CCB xã Thượng Trưng tích cực lao động sản xuất và làm giàu chính đáng. Nhiều hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây, con giống mới có hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện địa phương vào nuôi trồng. Đồng thời áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào quá trình sản xuất. Đến nay, toàn hội có 47 hộ gia đình CCB tham gia nuôi trồng thủy sản, 182 hội viên làm nghề xây dựng, 30 hộ hội viên làm thương nghiệp, 17 hội viên kinh doanh dịch vụ vận tải, 106 hộ hội viên hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và 32 mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. 100% hội viên CCB trong độ tuổi lao động và có việc làm thường xuyên. Công tác xóa nghèo được triển khai sâu rộng theo hướng bền vững bằng các chương trình hỗ trợ hội viên vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hàng trăm lượt hộ hội viên có điều kiện phát triển kinh tế. Hiện nay, nhiều chi hội CCB trong xã không còn hộ hội viên nghèo, số hội viên có mức sống khá trở lên chiếm trên 75%.

Ngoài tích cực tham gia thực hiện tiêu chí về nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế hộ gia đình; các hội viên CCB trong xã còn tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, bảo vệ môi trường... Đến nay, 100% hội hội viên CCB tham gia quản lý 80 ngõ liên gia tự quản, 38/38 cán bộ hội tham gia vào các Tổ hòa giải ở 13 thôn trong xã và duy trì hoạt động của các mô hình 1 + 2, 1 + 3, mô hình CCB tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. 100% các chi hội đều có hội viên nòng cốt tham gia vào tổ tự quản về an ninh trật tự gắn với bảo vệ môi trường, góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Theo baovinhphuc

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường