Cập nhật 22/09/2016 12:00:00 SA

Nỗ lực đưa nước sạch đến với người dân

Những năm qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng, cải tạo nhiều công trình nhằm cung cấp nguồn nước sạch, từng bước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS & VSMTNT) Vĩnh Phúc đang quản l‎ý, vận hành 7 công trình cấp nước tập trung nông thôn, bao gồm: Công trình cấp nước các xã Tân Cương (Vĩnh Tường), Sơn Đông (Lập Thạch), Trung Hà, Trung Kiên (Yên Lạc); công trình liên xã Thái Hòa - thị trấn Hoa Sơn (Lập Thạch);công trình liên xã Tứ Trưng - Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) và công trình cấp nước xã Vân Trục (Lập Thạch).

Nước sạch nông thôn

Đồng chí Lưu Văn Bộ, Phó Giám đốc Trung tâm NS & VSMTNT tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng nước và phục vụ nhu cầu của nhân dân, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ trong và ngoài nước, thời gian qua, Trung tâm đã đầu tư xây mới và cải tạo, bảo dưỡng các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh. Để các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, Trung tâm trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý, vận hành; kiện toàn bộ máy hoạt động, thành lập tổ vận hành cho từng trạm cấp nước; ban hành các chế tài như: Xây dựng định mức khoán chi phí sản phẩm cho từng trạm cấp nước đã đi vào hoạt động ổn định để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công nhân vận hành đối với công việc được giao, phụ trách. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh thông qua nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các lớp tập huấn; phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn; treo pano, áp phích…. Đặc biệt, Trung tâm luôn tạo điều kiện cho cán bộ quản lý vận hành được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT tổ chức và tham gia học tập mô hình ở tỉnh bạn nhằm nâng cao năng lực quản lý, vận hành. Các công trình do Trung tâm quản lý‎, vận hành ổn định và phát huy hiệu quả, cung cấp nước sạch cho 8.850 hộ dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình NS&VSMTNT.

Được đưa vào sử dụng năm 2004, công trình cấp nước xã Sơn Đông (Lập Thạch) đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Đồng chí Trần Quang Tấn, Trạm trưởng Trạm nước sạch Sơn Đông cho biết: Với công suất thiết kế là 560 m3/ngày đêm, sau hơn 10 năm vận hành, đến nay, trạm đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân ở 5 thôn: Quan Tử, Yên Hòa, Phú Hậu Thượng, Phú Hậu Trung và Phú Hậu.

Tuy nhiên, bên cạnh 6 công trình hoạt động phát huy hiệu quả vẫn còn công trình cấp nước xã Vân Trục (Lập Thạch) chỉ hoạt động ở mức trung bình. Nguyên nhân là do, công trình cấp nước xã Vân Trục được xây dựng từ năm 2004, do UBND xã quản l‎ý vận hành, công trình không phát huy hiệu quả, số hộ đăng ký sử dụng nước rất hạn chế. Đến năm 2010, UBND tỉnh giao lại cho Trung tâm NS&VSMTNT Vĩnh Phúc quản lý‎ vận hành, khi đó, một số hạng mục đã bị hỏng hóc nhưng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên không đủ để chi trả cho công tác duy tu, sửa chữa bảo dưỡng, công trình ngày càng xuống cấp. Đến nay, chỉ có 68 hộ đã đấu nối sử dụng nước, công trình không phát huy được hết công suất thiết kế như ban đầu.

Đồng chí Lưu Văn Bộ cho biết thêm: Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 85% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong năm 2015, Trung tâm đã và đang khởi công xây dựng 4 dự án cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã An Tường- Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Đồng Ích - Tiên Lữ (Lập Thạch), Hoàng Đan - Hoàng Lâu - Duy Phiên (Tam Dương), Tân Phong - Đạo Đức (Bình Xuyên). Để nâng cao chất lượng và số lượng hộ dân được sử dụng nước sạch, Trung tâm sẽ tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hành vi của người dân tham gia sử dụng và bảo vệ công trình cấp nước, bảo vệ nguồn nước sạch. Đồng thời, đổi mới cơ chế tài chính, huy động thêm nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước để nâng cấp, cải tạo các công trình cũ đã bị xuống cấp. Ngoài ra, không ngừng nâng cao năng lực cán bộ quản lý vận hành tại các trạm cấp nước thông qua công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật, tăng tính chuyên nghiệp, bài bản để các công trình cấp nước ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Theo báo Vĩnh phúc

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường