Lý nhân

Cập nhật 14/05/2014 12:00:00 SA

Hội đồng hương Lý Nhân - Họp mặt đầu Xuân 2013

Chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt lần 2 tại Vườn Bách Thảo, Hà Nội, ngày 17-3-2013

 Hình ảnh buổi gặp mặt:

Ông Trần Văn Ngâm phát biểu tại Cuộc gặp mặt lần thứ 2 tại Vườn Bách Thảo, Hà Nội, ngày 17-3-2013.

Đại diện xã Lý Nhân phát biểu

Đại diện xã Lý Nhân phát biểu tại Cuộc gặp mặt lần 2, Vườn Bách Thảo, Hà Nội, ngày 17-3-2013

Cảm ơn đại diện lãnh đạo xã Lý Nhân đã tham dự Cuộc gặp mặt lần 2, Vườn Bách Thảo, Hà Nội, ngày 17-3-2013

Nâng cốc mừng ngày hội ngộ, Vườn Bách Thảo, Hà Nội, ngày 17-3-2013

Trần Việt Dũng

Tin liên quan

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường