• Trở về trang chủ
  • Giới thiệu

Cập nhật 28/10/2020 06:04:10 CH

Giới thiệu về hội đồng hương Vĩnh Tường tại Hà Nội

Hội Đồng Hương Vĩnh Tường

Hội đồng hương Vĩnh Tường tại Hà Nội được thành lập từ năm 1992. Hội tập hợp những người con quê hương Vĩnh Tường, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, đẳng cấp, giới tính và tuổi tác.

Trên tinh thần tự nguyện với lòng nhân ái sẻ chia, Hội đồng hương quy tụ người con quê hương Vĩnh Tường để động viên nhau học tập, công tác và lao động tiến tới mọi gia đình được ấm no hạnh phúc, con người yêu mến nhau hơn.

 Mục tiêu của hội là qui tụ những người con của Vĩnh Tường hiện đang sinh sống tại Hà Nội, nhằm phát huy những truyền thống của miền quê hương giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công tác.

Hoạt động của hội gồm:

       1. Họp mặt đầu năm

       2. Chúc thọ các cụ từ 80 tuổi trở lên.

       3. Thưởng con, cháu hội viên là học sinh giỏi hàng năm.

       4. Thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn

Kinh phí:

       1. Từ các hội viên tự nguyện đóng góp.

       2. Từ các công ty hoạt động trên địa bàn Hà Nội.

 Chủ tịch hội: Trần Văn Ngâm

 

 

 

BLL tại HN

Tin liên quan
Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường