Cập nhật 10/03/2014 12:00:00 SA

Giấy mời họp mặt hội đồng hương Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc tại Hà Nội xuân Giáp ngọ - 2014

Ban liên lạc đồng hương Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc tại Hà Nội trân trọng kính mời Quý Đồng Hương đến dự họp mặt đồng hương Vĩnh Tường tại Hà Nội - Xuân Giáp Ngọ 2014

Thời gian: 8h ngày 16 tháng 03 năm 2014 tức 16 tháng 02 năm Giáp ngọ

Nội dung:

8h30-9h15 : Đón tiếp hội viên, đón khách.

9h15 - 10h : Văn nghệ

10h - 11h15

        + Tuyên bố lý do

        + Giới thiệu đại biểu, hội viên

        + Báo cáo hoạt động hội đồng hương

        + Đại biểu và hội viên phát biểu

        + Mừng thọ

12h:  Kính mời đại biểu, hội viên dự bữa cơm thân mật.

Địa điểm:

Trường đại học Y tế công cộng - 138 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

 

 

 

Ban LL HDHVT

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường