Cập nhật 19/01/2023 12:00:00 SA

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Xã Kim Xá tập trung nguồn lực giữ vững và nâng cao tiêu chí Nông thôn mới

Về đích Nông thôn mới năm 2019 nhưng không dừng lại ở đó, trong giai đoạn 2021-2025, xã Kim Xá tiếp tục xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó xây dựng giao thông nông thôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng.

 Xác định xây dựng Nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới. Đây cũng là tiền đề để hướng tới thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng đường giao thông nông thôn đã và đang mang lại những kết quả tích cực cho xã Kim Xá. Nhân dân trong toàn xã chung sức xây dựng nông thôn mới nên trong 3 năm qua toàn xã đã vận động nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền mặt, vật liệu xây dựng, ngày công để đầu tư xây dựng rãnh thoát nước, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới nói chung và đường giao thông nông thôn nói riêng là chương trình toàn diện, lâu dài, được cấp ủy chính quyền xã Kim Xá quan tâm, triển khai chỉ đạo sâu sát thường xuyên.

Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình, phát huy vai trò làm chủ của người dân bằng sự tham gia, bàn bạc, hiến đất, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã thu được kết quả tích cực. Số lượng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn xã được bê tông hóa, nhựa hóa ngày càng tăng, góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong 2 năm 2021 và 2022 trên địa bàn xã Kim Xá đã triển khai bê tông hóa thêm 2867m, trong đó có 899m đường Tỉnh lộ 309 và 1.968m đường giao thông nội đồng. Nhựa hóa hơn 12,1km đường giao thông nông thôn ở các thôn: Hoàng Trung, Hoàng Tân, Hoàng Thượng, Hoàng Hạ… với tổng mức đầu tư hơn 45 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2021 phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư” được triển khai ở tất cả các thôn trên địa bàn xã, góp phần bảo vệ môi trường sống, đường làng ngõ xóm sạch đẹp.

Cơ sở hạ tầng của các trường học cũng được xã quan tâm đầu tư xây dựng.

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Xã Kim Xá tập trung nguồn lực giữ vững và nâng cao tiêu chí Nông thôn mới
Cơ sở hạ tầng của các trường học cũng được xã quan tâm đầu tư xây dựng.
Để tô điểm thêm bước tranh Nông thôn mới, năm 2022 xã Kim Xá đã vận động tuyên truyền người dân trong xã chung tay xây dựng nhiều tuyến đường sáng – xanh - sạch – đẹp với những con đường hoa của các chi hội, các thôn xóm, những bức tranh bích họa rộn rã sắc màu đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.

Ngoài việc tập trung nâng cao tiêu chí đường giao thông, xã Kim Xá còn quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục. Xã đã đầu tư 7,363 tỷ đồng để xây mới nhà điều hành kiêm nhà bộ môn trường Trung học cơ sở Kim Xá, cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Kim Xá cơ sở 1, cơ sở 2, trường Trung học cơ sở Kim Xá với mức đầu tư 14,726 tỷ đồng.

Dự kiến đến cuối năm 2022, xã Kim Xá tiếp tục tập trung nguồn lực để nâng cấp thảm nhựa thêm 6km đường giao thông nông thôn và xây mới nhà lớp học của trường Tiểu học Kim Xá. Đồng thời lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở một số thôn trên địa bàn xã.

Để có được kết quả đó là sự đồng lòng của cả bộ máy chính quyền từ xã đến thôn đã đi vào nền nếp, kỷ cương được chấn chỉnh, tác phong lề lối làm việc được thực hiện nghiêm túc, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bước đầu đạt được rất quan trọng làm tiền đề cho việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương trong thời gian tới.

baoxaydung.com

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường