Cập nhật 25/05/2015 12:00:00 SA

Quy hoạch phát triển đô thị ở Vĩnh Tường

Vĩnh Tường là huyện có số lượng đơn vị hành chính lớn của tỉnh, gồm 03 thị trấn (Vĩnh Tường, Thổ Tang, Tứ Trưng) và 26 xã (trong đó có 02 đô thị loại V là Thượng Trưng và Tân Tiến đã đủ điều kiện là thị trấn). Toàn huyện Vĩnh Tường đã hình thành một số cụm công nghiệp, khu đô thị gắn liền với tổng thể quy hoạch chung của huyện như: Cụm KT-XH Tân Tiến, Đại Đồng, cụm công nghiệp Đồng Sóc, Chấn Hưng, cụm công nghiệp làng nghề Rắn Vĩnh Sơn, làng nghề rèn Lý Nhân, mộc An Tường, khu du lịch sinh thái Đầm Rưng

Trục đường trung tâm huyện Vĩnh Tường
Theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc được định hướng xây dựng trở thành một tỉnh công nghiệp, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và cả nước; hướng tới trở thành Thành phố Vĩnh Phúc. Theo quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, sẽ hình thành đô thị Vĩnh Tường là đô thị loại IV, giữ vai trò trung tâm của vùng phía nam tỉnh Vĩnh Phúc.
Cũng theo quy hoạch trên, huyện Vĩnh Tường trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội phía nam của tỉnh Vĩnh Phúc với hệ thống hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Nổi bật là ngành sản xuất công nghiệp và du lịch - dịch vụ. Hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như: Cụm công nghiệp (CN) Chấn Hưng, Cụm CN Đồng Sóc, Cụm CN Thổ Tang Lũng Hòa, Cụm CN làng nghề rắn Vĩnh Sơn, Cụm CN làng nghề rèn Lý Nhân, Cụm CN làng nghề Mộc xã An Tường, v.v... Nhiều quy hoạch quan trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện quy hoạch đạt được nhiều kết quả như: Quy hoạch chi tiết (QHCT) khu đô thị thương mại và nhà ở Phúc Sơn; quy hoạch phân khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường; quy hoạch chung (QHC) và điều chỉnh QHC Thị trấn Vĩnh Tường; QHC và điều chỉnh QHC thị trấn Thổ Tang; QHC đô thị Tứ Trưng; QHCT cụm CN Đồng Sóc; QHCT cụm CN Thổ Tang – Lũng Hòa; QHCT làng nghề mộc An Tường, làng nghề rắn Vĩnh Sơn, làng nghề rèn Lý Nhân; QHCT khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Tứ Trưng, thị trấn Thổ Tang.
Nhiều năm qua, UBND huyện Vĩnh Tường đã thực hiện quy hoạch và triển khai xây dựng nhiều tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông như: Đường tỉnh lộ 304, đường vòng tránh Đại Đồng - Tân Tiến - Thổ Tang; đường Thổ Tang - Thượng Trưng; đường TT Vĩnh Tường – Thượng Trưng; đường vòng tránh Thổ Tang – Vĩnh Sơn; đường Lũng Hòa – Cao Đại; và một số tuyến đường nội thị. Năm 2014, Vĩnh Tường đã thực hiện phong trào phát triển cứng hóa đường giao thông nông thôn rất hiệu quả, đã cứng hóa được 115/115 km, đạt 100% . Đường thôn đã cứng hóa được 173/186Km (đạt 93%), đường ngõ xóm đã cứng hóa được 228/250 km (đạt 91%), GTNĐ đã cứng hóa được 51/188 km (đạt 27%). Năm 2015, huyện tiếp tục hoàn thiện các công trình đang thi công: đường Phú Đa – Vĩnh Thịnh; đường Phụ nữ - xã Tuân Chính; đường vào làng nghề mộc Lý Nhân, … Dự kiến sẽ cải tạo nâng cấp các tuyến: Thổ Tang – Vĩnh Sơn – Bình Dương – Vân Xuân; Thượng Trưng – Cao Đại; Tứ Trưng – Đại Tự…
Bên cạnh đó, các hệ thống chợ, điện, nước cũng được huyện quan tâm, đầu tư. Hiện nay trên địa bàn huyện có 1 chợ hạng 1 (chợ Giang – TT Thổ Tang), 2 chợ hạng 2 (Chợ Rưng – TT Tứ Trưng và chợ Trung tâm Thị trấn Vĩnh Tường). Một số chợ đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động như: Chợ Thượng Trưng – xã Thượng Trưng đã xây dựng; chợ Điền – xã Bình Dương, Chợ Vĩnh Sơn – xã Vĩnh Sơn. Dự kiến, năm 2016, huyện sẽ đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản thực phẩm.
Đến nay, việc phát triển điện lực trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 08/04/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2012 - 2015, có xét đến 2020. Giai đoạn 2015 - 2020, dự kiến nhu cầu về điện sử dụng là 41.000.000 – 67.000.000 kWh, tốc độ tăng bình quân là 12,2%/năm. Vấn đề nước sạch nông thôn, hiện nay có 2 dự án được triển khai là dự án nước sạch cho 12 xã phía bắc huyện và dự án nước sạch cho 03 xã phía nam (An Tường, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh) do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Vĩnh Tường đang đổi mới và phát triển, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện phấn đấu xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành thị xã văn minh, hiện đại trong tương lai./. 

Theo báo Vĩnh Phúc

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường