Xã Thượng Trưng

Xã Thượng Trưng

    

Danh sách hội viên năm 2018(cập nhật)

Danh sách hội viên tham gia đồng hương xã tại Hà Nội năm 2018

     

Niềm tự hào THƯỢNG TRƯNG!

Bài phát biểu của trưởng ban liên lạc hội đồng hương xã Thượng Trưng tại Hà Nội nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm thành lập đảng bộ đảng và công nhận Thượng Trưng là xã an toàn khu kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

     

Quy chế hoạt động hội đồng hương Thượng Trưng

Quy chế hội đồng hương Thượng Trưng tại Hà Nội

     

Ra mắt hội đồng hương Thượng Trưng tại Hà Nội

Từ trước đến nay, những người con của quê hương xã Thượng Trưng đã và đang sinh sống, công tác, học tập ở xa luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau và có tấm lòng vàng hướng về quê hương, gắn bó với cội nguồn của mình bằng những việc làm thiết thực.

     

Giới thiệu về hội đồng hương Thượng Trưng tại Hà Nội

Hội Đồng hương xã Thượng Trưng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc tại Hà Nội là nơi hội tụ của tất cả những người cùng quê xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh sống tại Hà Nội.

     

Mời họp mặt hội đồng hương Thượng Trưng tại Hà Nội lần thứ 1

Gặp mặt con em xã Thượng Trưng sinh sống và làm việc tại Hà Nội lần thứ 1

Trang 1/1 - Tổng số 5 bài viết   1
Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường