Lý nhân

Cập nhật 05/03/2013 12:00:00 SA

Ra mắt hội đồng hương Lý Nhân

Hội đồng hương xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc tại Hà Nội (gọi tắt là Hội đồng hương Lý Nhân) được thành lập vào ngày 22/4/2012 tại Hà Nội.

Hội đồng hương xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc tại Hà Nội (gọi tắt là Hội đồng hương Lý Nhân) được thành lập vào ngày 22/4/2012 tại Hà Nội.
Hội đồng hương Lý Nhân là cầu nối tình cảm của những người con đi xa, với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, làm việc, giúp đỡ lẫn nhau đồng thời vận động Hội viên làm tròn nghĩa vụ tại nơi mình sinh sống và góp sức xây dựng quê hương.
Tại buổi thành lập, có 53 hội viên tham dự. Hội đồng hương Lý Nhân đã bầu Ban liên lạc, trong đó Trưởng ban là ông Trần Văn Cường và 03 phó ban.

Đồng hương Lý Nhân

hội đồng hương Lý Nhân - Vĩnh Tường

Tin liên quan

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường