• Trở về trang chủ
  • Hoạt động

Cập nhật 08/08/2018 12:00:00 SA

Giới thiệu về hội đồng hương Thượng Trưng tại Hà Nội

Hội Đồng hương xã Thượng Trưng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc tại Hà Nội là nơi hội tụ của tất cả những người cùng quê xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh sống tại Hà Nội.

 Hội Đồng hương xã Thượng Trưng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc tại Hà Nội là nơi hội tụ của tất cả những người cùng quê xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang sinh sống tại Hà Nội.
Mục đích hoạt động của hội vì lợi ích cộng đồng những người cùng quê hương, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết giúp đỡ nhau ngày càng ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh.
Hội là nơi để các hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong học tập và phát triển việc làm, tổ chức giao lưu thăm hỏi nhau trong việc hiếu hỷ, cũng như khi hội viên bị ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn rủi ro.
Hội là cầu nối những người con xa xứ ở Hà Nội với quê hương xã Thượng Trưng, vận động hội viên làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ tại nơi mình sinh sống và góp sức xây dựng quê nhà.

Thay mặt ban liên lạc hội

CHU XUÂN ÁI

Hội ĐH Thượng Trưng

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường