• Trở về trang chủ
  • Giới thiệu

Cập nhật 04/07/2019 12:00:00 SA

Danh sách phân công nhiệm vụ HĐH Vĩnh Tường tại Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024

 Ngày 03/3/2019, tại buổi gặp mặt Đồng hương Vĩnh Tường tại Hà Nội, Hội đã tổ chức kiện toàn Ban Liên lạc gồm 11 ông bà với đủ các thành phần theo kế hoạch đặt ra, gồm các ông bà đã nghỉ hưu, đương chức, doanh nhân, các độ tuổi...

            Nhằm triển khai các công việc thực hiện trong năm 2019-2020, ngày 21/5/2019, Ban Liên lạc đã tổ chức buổi họp và thống nhất một số nội dung quan trọng cần triển khai ngay. Cụ thể, Ban Liên lạc thống nhất sẽ liên hệ với huyện Vĩnh Tường tổ chức xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện; Thành lập và tổ chức hoạt động Hội doanh nhân những người con Vĩnh Tường tại Hà Nội;  Xây dựng Quỹ, chương trình khởi nghiệp cho con em Vĩnh Tường tại Hà Nội...

            Tại buổi họp, Ban Liên lạc đã đưa ra dự thảo Quy chế hoạt động của Đồng hương Vĩnh Tường tại Hà Nội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Liên lạc. Ngoài ra, Ban Liên lạc cũng thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tài chính của Hội để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nữa. 

DANH SÁCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BAN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN VĨNH TƯỜNG
TẠI HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 
Danh sách Ban liên lạc đồng hương huyện Vĩnh Tường tại Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được hội nghị toàn thể Hội viên thông qua ngày 03/3/2019 và kết quả bầu các chức danh Ban liên lạc tại cuộc họp ngày 23/5/2019 của BLL đồng hương. Trân trọng thông báo danh sách và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban liên lạc Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 cụ thể dưới đây:
 
1.
Ông Trần Văn Ngâm
Sinh năm: 1945    ĐT: 0913084278
 
- Quê quán:
Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
 
- Chức vụ
Trưởng ban liên lạc
 
- Phụ trách
Công tác chung của hội
2.
Ông Phan Bá Dân
Thiếu tướng Sinh năm: 1959 ĐT: 0962209999
 
- Quê quán:
Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
Quận Ba Đình, Hà Nội
 
- Chức vụ
Phó trưởng ban thường trực BLL
 
- Phụ trách
Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển hội trực tiếp theo dõi hoạt động các xã Việt Xuân
3.
Ông Lê Đình Vinh
Tiến sĩ Luật. Sinh năm: 1972   ĐT: 0915801111
 
- Quê quán:
Xã Ngũ Kiêm, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
 
 
- Chức vụ
Phó trưởng ban liên lạc
 
- Phụ trách
Công tác kiểm tra giám sát và trực tiếp lãnh đạo CLB doanh nghiệp, CLB khởi nghiệp của Hội và xã Ngũ Kiêm
4.
Ông Bùi Tuấn Khanh
Sinh năm: 1983    ĐT: 0948198386
 
- Quê quán:
Xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
 
 
- Chức vụ
Phó trưởng ban liên lạc
 
- Phụ trách
Công tác tài chính đối ngoại, trực tiếp điều hành nhóm điều phối của Hội
 
5.
Bà Lê Thị Hữu
Sinh năm: 1970    ĐT: 0912053232
 
- Quê quán:
Xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
Quận Cầu Giấy
 
- Chức vụ
Ủy viên thường trực BLL
 
- Phụ trách
Công tác phụ nữ của Hội
Trực tiếp theo dõi hoạt động các xã Đại Đồng, Yên Bình, Chấn Hưng, Thổ Tang
6.
Ông Đỗ Đức Bình
Đại tá công an. Sinh năm: 1962                   ĐT: 0888227878
 
- Quê quán:
Xã Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
Quận Cầu Giấy
 
- Chức vụ
Ủy viên Ban liên lạc
 
- Phụ trách
Trực tiếp theo dõi hoạt động của xã Cao Đại
Tham gia công tác đối ngoại của Hội
7.
Ông Lê Văn Sắc
Sinh năm: 1949              ĐT: 0989621168
 
- Quê quán:
Xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
Quận
 
- Chức vụ
Ủy viên BLL
 
- Phụ trách
Xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Ninh, Bình Dương, Tam Phúc và công tác du lịch
8.
Ông Lê Đăng Tiến
Thượng tá CA Sinh năm: 1956, ĐT: 0913048220
 
- Quê quán:
Xã Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
Quận Tây Hồ
 
- Chức vụ
Ủy viên Ban liên lạc
 
- Phụ trách
Trực tiếp theo dõi hoạt động các xã Tuấn Chinh, Vũ Chi, Tứ Trưng...
9.
Ông Lê Hải
Đại tá quân đội. Sinh năm: 1947, ĐT: 0912113685
 
- Quê quán:
Xã Phú Thịnh, Vĩnh Tường
 
- Chỗ ở hiện nay
 
 
- Chức vụ
Ủy viên Ban liên lạc
 
- Phụ trách
Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi hoạt động Hội viên xã Phú Thịnh, Tân Cương...
10.
Ông Nguyễn Văn Bái
Sinh năm: 1946              ĐT: 0903480500
 
- Quê quán:
Xã An Tường
 
- Chỗ ở hiện nay
Quận Tây Hồ
 
- Chức vụ
Ủy viên BLL
 
- Phụ trách
Công tác hậu cần
Trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động của Hội viên ở xã An Tường
11.
Ông Nguyễn Văn Hậu
Doanh nhân. Sinh năm: 1981 ĐT: 0964 999999
 
- Quê quán:
Tã Tam Phúc
 
- Chỗ ở hiện nay
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 
- Chức vụ
Ủy viên BLL
 
- Phụ trách
Tư vấn cho CLB doanh nghiệp, CLB khởi nghiệp và sự phát triển của Hội.
 
B. Thường trực Ban liên lạc
1. Ông Trần Văn Ngâm
2. Ông Phạm Bá Dân
3. Ông Lê Đình Vinh
4. Ông Lê Tuấn Khanh

5. Bà Lê Thị Hữu

BLL HĐH

Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường