Kết quả tìm kiếm

Có tổng số 1 bài viết được tìm thấy liên quan tới từ khóa 'an toàn khu kháng chiến'
    

Đảng bộ Thượng Trưng kỷ niệm 80 năm thành lập và công bố Quyết định xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Sáng ngày 27/11/2019, Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Trưng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Đảng, nay là Đảng bộ xã và công bố Quyết định xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Trang 1/1 - Tổng số 1 bài viết   1
Danh sách hội viên

Đăng ký hội viên

Vui lòng điền thông tin đăng ký sau đây

Họ và tên
Giới tính
Email  

Hát về Vĩnh Tường